Đảo ngược lão hóa với NAD+ là một phương án điều trị lão hóa bằng thuốc tái tạo.