NMN NAD và NR đều là những thành phần được chứng minh có khả năng mang lại hiệu