Gen trường thọ Sirtuins hỗ trợ kiểm soát tình trạng viêm và tăng cường chống oxy hóa. Khoa